RC Club
www.polepauta.eu
draha_puchov
RC klub Topoľčany vznikol koncom roka 2010. O pol roka neskôr sa nám podarilo v spolupráci
z CVČ vybudovať dráhu pre malé autá kde funguje aj krúžok.
Vzhľadom na priestory aké máme, prispôsobili sme aj veľkosť dráhy ktorá je dosť
malá, ale lepšia ako žiadna. Keby sa nám naskytla možnosť  získania väčších priestorov
aj za cenu symbolického prenájmu Tak by sme mohli organizovať preteky a reprezentovať
mesto. Našim snom je postaviť podobnú dráhu akú majú v Púchove.
Naše ocenenia